Sazinies ar mums

Mūsu eksperti ar Jums sazināsies un sniegs plašāku informāciju. Lai nosūtītu mums pieprasījumu, ieteikumu vai atsauksmi, lūdzu, izmantojiet zemāk esošo formu:

  Vārds

  E-pasts

  Tālrunis

  Valsts

  Kultūraugs

  Ziņa


  Es dodu savu piekrišanu šo personas datu apstrādei līguma noslēgšanas, pakalpojumu sniegšanas vai uzņēmuma Trade Corporation International, S.A. (Tradecorp) komunikācijas par produktiem un pakalpojumiem nolūkos saskaņā ar Datu aizsardzības un Privātuma politikas noteikumiem, kas atrodami vietnē privātuma politikai..Es esmu informēts, ka, lai reaģētu uz visiem saziņas pieprasījumiem no valstīm, kurās uzņēmumam nav biroju vai filiāļu, mani personas dati var tikt nodoti Tradecorp pārstāvjiem vai izplatītājiem attiecīgajā valstī. Es apzinos, ka varu izmantot savas datu aizsardzības tiesības, it īpaši tiesības uz informēšanu, piekļuvi, konsultēšanu, labošanu, datu apstrādes piekrišanas atsaukšanu, sazinoties ar Tradecorp Datu aizsardzības departamentu, nosūtot e-pasta ziņojumu uz DataProtection@sapecagrobusiness.com

  Contatos

  Tradecorp


  » Ziņas

  No lauka līdz galdam, jeb “Farm to fork”: lai pārtika Eiropā būtu veselīgāka un ilgtspējīgāka

  Ilgtspēja ir jēdziens, kas pēdējos gados ir balstījies uz politiskiem, uzņēmējdarbības, sociāliem mērķiem un iniciatīvām. Sākotnēji tendence uz atbildīgāku sociālo uzvedību ir kļuvusi par pašreizējo un nākotnes nepieciešamību. Tas nodrošinās cilvēku dzīvi tīrākā un veselīgākā pasaulē, kurā visiem iedzīvotājiem būs nodrošināta labāka dzīves kvalitāte.

  Farm to Fork: Eiropas Savienības stratēģija

  Klimata pārmaiņas un vides pārmaiņas ietekmē planētas nākotni un tās dabas resursus. Turklāt, tās apdraud visas planētas iedzīvotāju veselību un daudzu tās reģionu ekonomisko darbību un dzīvotspēju.

  Šajā kontekstā Eiropas Savienība ir izstrādājusi stratēģiju, lai “Eiropa līdz 2050. gadam kļūtu par pirmo klimata parmaiņu ziņā neitrālo kontinentu”. Tā nosaka jaunu, ilgtspējīgu, uz izaugsmi tendētu stratēģiju, kas stimulētu ekonomiku, uzlabotu cilvēku  dzīves kvalitāti un veselību, un mazinātu nevēlamu ietekmi uz vidi.” (Eiropas Komisijas paziņojums “Farm to fork stratēģija taisnīgai, veselīgai un videi nekaitīgai pārtikas sistēmai”).

  Mērķis ir ilgtspējīga, iekļaujoša Savienība, kurā dabas, pārtikas sistēmas un bioloģiskās daudzveidības kopums rada līdzsvaru, kas labvēlīgi ietekmē eiropiešu veselību un viņu uzņēmumu konkurētspēju.

  Stratēģijas “Farm to Fork” un “Green Deal” mērķi

  Šis ceļvedis ir pazīstams kā “Zaļais kurss”. Tā mērķis ir palielināt pārtikas sistēmu ilgtspēju kā transversālu pasākumu, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām, aizsargātu vidi un saglabātu augu bioloģisko daudzveidību. Nodrošināt veselīgas pārtikas pietiekamību , attīstīt bioloģisko lauksaimniecību un nodrošināt taisnīgu ekonomisko guvumu visā pārtikas ķēdē.

  Šie mērķi ir izraisījuši stratēģiju “Farm to Fork”. Tas ir plāns, kura mērķis ir risināt ilgtspējīgas pārtikas sistēmas problēmas un būt pārliecinātiem, ka pastāv cieša saikne starp cilvēka veselību, veselīgu sabiedrību un veselīgu planētu.

  Apņemšanās nodrošināt veselīgu un ilgtspējīgu uzturu

  ES uzskata, ka tās iedzīvotāji jau ir informēti par ilgtspējīgu pārtiku un tie ir apņēmušies to nodrošināt. Tāpēc ES redz šo “soli uz priekšu” kā iespēju mudināt cilvēkus izvēlēties veselīgu, ilgtspējīgu uzturu, kas uzlabos viņu dzīves kvalitāti un palīdzēs videi.

  Eiropas Komisija uzskata, ka “cilvēki pievērš arvien lielāku uzmanību vides, veselības, sociālajiem un ētiskajiem jautājumiem, un vairāk nekā jebkad agrāk meklē vērtību pārtikā. Sabiedribai kļustot vēl urbanizētākai, tās pārstāvji tomēr rūpīgi izvēlas savu ikdienas uzturu. Cilvēki vairāk izvēlas svaigu, nepārstrādātu un ilgtspējīgi iegūtu pārtiku”.

   

  Galvenie izaicinājumi lauksaimniecībā

  Lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc pārtikas, lauksaimniecības nozarē būs jāievieš radikālas pārmaiņas. Lai gan Eiropas pārtikas sistēma pasaulē jau ir atzīta par nekaitīgas, uzturvielām bagātas un kvalitatīvas pārtikas ražošanu, tai tomēr vēl ir jāattīstās, lai tā kļūtu arī ilgtspējīga.

  Komisija paskaidro, ka “Farm to Fork” mērķis ir veicināt pārtikas ķēdes pārstāvjus, kuri jau ir ieviesuši  ilgtspējīgas pārtikas  praksi, un palīdzēt arī citiem iesaistīties šo pārmaiņu ieviešanā.

  Galvenās pārmaiņas, ar ko saskaras lauksaimniecība, ir šādas:

  • Piesārņojuma samazināšana. Neraugoties uz to, ka Eiropas lauksaimniecība kopš 1990. gada ir par 20% samazinājusi siltumnīcefekta gāzu emisijas, darbības pārtikas ķēdē ievērojami ietekmē augsnes, gaisa un ūdens piesārņojumu, kā arī kaitē videi.
  • Augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas optimizācija. Līdz 2030. gadam Komisijas mērķis ir samazināt šo produktu izmantošanu par 50% un minerālo mēslojumu izmantošanu par 20%.
  • Samazināt barības vielu zudumus vismaz par 50%, nodrošinot, ka netiek degradēta augsnes auglība. Tas samazinās minerālmēslu izmantošanu vismaz par 20% līdz 2030. gadam.
  • Veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību. Komisijas mērķis ir līdz 2030. gadam 25% no visas lauksaimniecībā izmantotās zemes platības izmantot tikai bioloģiskajā lauksaimniecībā.

  Sociālās un uztura pārmaiņas novājinātas ekonomikas apstākļos

  Eiropa ir pārliecināta, ka šāda pāreja nevar notikt bez pārmaiņām sabiedrībā un cilvēku uzturā. Divdesmit procenti no saražotās pārtikas netiek izmantotas tai paredzētam mērķim, bet nonāk atkritumos, bet pusei pieaugušo iedzīvotāju ir liekais svars.

  Turklāt, ir jārīkojas, lai mainītu pašreizējo situāciju, un nepieļautu novājinātas ekonomikas nevēlamu ietekmi uz pārtikas kvantitāti un tās kvalitāti. Saskaņā ar Eurostat datiem , 33 miljoni  ES iedzīvotāju nevar atļauties pietiekamu ikdienas uzturu, un daļai dalībvalstu iedzīvotājiem ir nepieciešama pārtikas palīdzība.