No lauka līdz galdam, jeb “Farm to fork”: lai pārtika Eiropā būtu veselīgāka un ilgtspējīgāka

Ilgtspēja ir jēdziens, kas pēdējos gados ir balstījies uz politiskiem, uzņēmējdarbības, sociāliem mērķiem un iniciatīvām. Sākotnēji tendence uz atbildīgāku sociālo uzvedību ir kļuvusi par pašreizējo un nākotnes nepieciešamību. Tas nodrošinās cilvēku dzīvi tīrākā un veselīgākā pasaulē, kurā visiem iedzīvotājiem būs nodrošināta labāka dzīves kvalitāte.