Privātuma un datu aizsardzības politika

Apņemšanās ievērot Datu aizsardzības un privātuma prasības

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL rīkojas saskaņā ar visām piemērojamajām ES un nacionālajām likumu prasībām datu aizsardzības, privātuma un informācijas drošības jomā.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL ievieš Personas datu aizsardzības sistēmu un Informācijas drošības sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību regulatora prasībām un demonstrētu institucionālu atbildību par datu aizsardzību un informācijas drošību, ieviešot visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, gan lai darbotos saskaņā ar pašreizējā Datu aizsardzības likuma juridiskajām prasībām, gan speciālajām Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā.

Lai iegūtu papildu skaidrojumus vai informāciju, vai īstenotu tiesības šajā nozarē, lūdzu, sazinieties ar TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL Datu aizsardzības biroju pa e-pastu DataProtection@sapecagrobusiness.com.

Definīcijas

“Personas dati”

Personas dati ir informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu privātpersonu (“datu subjekts”); identificējama persona ir privātpersona, kuru iespējams identificēt tieši vai netieši, jo īpaši ar atsauci uz identifikatoru. Personas identifikatori var būt, piemēram, vārds, personas kods, atrašanās vietas dati, elektronisko līdzekļu identifikatori vai viens vai vairāki specifiski privātpersonas fiziskās, psiholoģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kulturālās vai sociālās identitātes elementi.

“Personas datu apstrāde”

Apstrāde nozīmē kādu darbību vai darbību kopumu, kas tiek īstenota ar personas datiem vai ar personas datu kopām automātiski vai manuāli, piemēram, to apkopošana, ierakstīšana, organizēšana, strukturēšana, uzglabāšana, izmantošana, izpaušana pārsūtot, atgūstot vai jebkādā citā veidā, salīdzināšana vai apvienošana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

“Sīkdatnes”

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili ar informāciju, kas ir svarīga, ko piekļuvei izmantotās ierīces (datori, mobilie tālruņi vai portatīvās mobilās ierīces) lejupielādē no pārlūka, kad Klients vai Lietotājs apmeklē konkrētu vietni.

Par datu apstrādi atbildīgā iestāde

Uzņēmums TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, kura galvenais birojs atrodas Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain)., ar reģistrācijas/nodokļu numuru: A-46715413, kas reģistrēts Madrides Komercreģistra sējumā: 18655; Lapā M-324710; Lappusē: 90, turpmāk tekstā saukts TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, ir uzņēmums, kas ir atbildīgs par tīmekļa vietni www.tradecorp.com.es un datorizētām aplikācijām, kas turpmāk tekstā saukti par kanāliem vai aplikācijām, caur kurām Lietotājiem, Pakalpojumu saņēmējiem vai Klientiem ir attālināta piekļuve lauksaimniecības pakalpojumiem un produktiem, ko uzņēmums prezentē, tirgo vai nodrošina jebkurā laikā.

Lietotājam, Pakalpojumu saņēmējam vai Klientam izmantojot kanālus un aplikācijas, var tikt veikta personas datu apstrāde, kuru aizsardzību un drošību uzņēmums TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL, kā datu apstrādes atbildīgais uzņēmums, veic saskaņā ar šīs Datu aizsardzības un privātuma politikas noteikumiem.

Datu kontroliera kontaktinformācija

Lai sazinātos ar uzņēmuma TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL Datu aizsardzības biroju, lūdzu, sūtiet e-pastu uz DataProtection@sapecagrobusiness.com, aprakstot pieprasījuma tēmu un norādot e-pasta adresi, kontakttālruņa numuru vai pasta adresi.

Jebkuriem citiem mērķiem izmantojiet TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL kontaktinformāciju:

Pasta adrese: Parque empresarial Cristalia Edificio ONIC 5, 6ª planta Vía de los poblados, 3 28033 Madrid (Spain).

– E-pasts: global@tradecorp.sapec.pt

– Vispārīgā tālruņa līnija: +34 913 273 200

Personas datu ievākšana un apstrāde:

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL apstrādā tikai tos personas datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu informācijas nodošanu un tā kanālu darbību saskaņā ar Lietotāju, Pakalpojumu saņēmēju vai Klientu veiktajām lietošanas izvēlēm, vai tos būtu snieguši Lietotāji vai Pakalpojumu saņēmēji pieprasījumu reģistrēšanas vai informācijas saņemšanas nolūkiem, vai Klienti, lai abonētu konkrētos kanālus, vai arī datus, kas izriet no TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL sniegto pakalpojumu izmantošanas, piemēram, piekļuves, konsultācijas, instrukcijas, pārskaitījumi un citi ar to lietošanu saistītie ieraksti.

Jo īpaši dažādu kanālu funkciju izmantošana vai aktivizēšana var ietvert vairāku tiešo vai netiešo personas identifikatoru, piemēram, vārda, adreses, kontaktinformācijas, ierīces adreses vai ģeogrāfiskās atrašanās vietas apstrādi, pieņemot, ka šai darbībai ir saņemta īpaša Lietotāja, Pakalpojuma saņēmēja vai Lietotāja/Klienta atļauja.

Jebkurā gadījumā Lietotāji, Pakalpojumu saņēmēji vai klienti tiks vienmēr informēti par nepieciešamo piekļuvi šiem datiem, lai varētu izmantot konkrēto kanālu funkcionalitātes.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL ievāktie personas dati tiek apstrādāti elektroniski, dažos gadījumos automatizēti, ieskaitot failu apstrādi vai profilu definēšanu, un pirmslīguma, līguma vai pēclīguma attiecību pārvaldības ietvaros ar Lietotājiem, Pakalpojumu saņēmējiem vai Klientiem saskaņā ar spēkā esošajām nacionālajām un Kopienas juridiskajām normām.

Apstrādājamo personas datu kategorijas

Lietotāju, Pakalpojumu saņēmēju vai Klientu apstrādājamo datu kategorijas vai veidi ir: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, adrese, pasta indekss, valsts, fiksētais tālrunis, mobilais tālrunis, e-pasts, nodokļu maksātāja numurs vai identifikācijas dokumenta numurs (nav obligāti).

Juridiskie principi

Visas datu apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar pamata juridiskajiem principiem atu aizsardzības un privātuma jomā, it īpaši attiecībā uz to apriti, likumību, uzticamību, caurspīdīgumu, mērķi, minimizēšanu, atgūšanu, precizitāti, viengabalainību un konfidencialitāti, un TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL ir gatavs parādīt savu atbildīgumu datu subjektam vai jebkurai trešajai pusei, kam ir likumiskā interese šajā jautājumā.

Tiesiskais pamatojums

Visas datu apstrādes darbības uzņēmums TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL veic ar tiesisku pamatojumu, proti, tas var būt tāpēc, ka datu subjekts ir sniedzis savu piekrišanu tā personas datu apstrādei vienam vai vairākiem specifiskiem nolūkiem, vai arī tāpēc, ka apstrāde ir nepieciešama līguma saistību izpildei, kur datu subjekts ir viena puse, vai pirms līguma noteikumu izpildei pēc datu subjekta pieprasījuma, vai tāpēc, ka apstrāde ir nepieciešama, lai rīkotos saskaņā ar likumisko pienākumu, kam pakļauts datu kontrolieris, vai arī apstrāde ir nepieciešama TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL vai trešo pušu pausto tiesisko interešu īstenošanai.

Apstrādes mērķis

Visi TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL kanālos apstrādātie personas dati ir paredzēti tikai informācijas sniegšanai Lietotājiem, Pakalpojumu saņēmēju personas datu apstrādei attiecību pārvaldības vai komunikācijas nolūkiem, kā arī Klientu nolīgto pakalpojumu sniegšanai, un, kopumā, pirmslīguma, līguma vai pēclīguma attiecību pārvaldībai ar Lietotājiem vai Klientiem.

Ievāktie personas dati var tikt apstrādāti arī statistikas mērķiem, informācijas izpaušanai vai reklāmas aktivitātēm, kā arī komerciālām vai mārketinga aktivitātēm, it īpaši akciju reklamēšanai un jaunas funkcionalitātes vai produktu un pakalpojumu informācijas izplatīšanai, tiešas komunikācijas veidā, pa pastu vai pa e-pastu, īsziņām vai pa tālruni vai jebkādu citu elektroniskas komunikācijas pakalpojumu.

Nodrošinot, ka tiek sniegta iepriekšēja informācija un vienmēr tiek saņemta īpaša piekrišana informācijas apstrādei, Lietotāji vai Klienti var jebkurā laikā izmantot savas tiesības neatļaut izmantot to personas datus jebkādiem citiem mērķiem, kas pārsniedz līgumattiecību pārvaldību, jo īpaši mārketinga nolūkiem, informatīvu materiālu sūtīšanai vai iekļaušanai informēšanas pakalpojumu sarakstos, un šim nolūkam tiem ir jāsūta rakstveida pieprasījums TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL Datu aizsardzības birojam atbilstoši turpmāk norādītajām procedūrām.

Datu uzglabāšanas periodi

Personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgu laika periodu, kādu tie ir nepieciešami nolūkam, kam tie tika ievākti vai sekojoši apstrādāti, un saskaņā ar visām piemērojamajām arhivēšanas juridiskajām prasībām.

Sīkdatņu izmantošana

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL var iespējami izmantot divas plašas sīkdatņu kategorijas: tiešsaistes tīmekļa vietņu sīkdatnes un tiešo elektronisko komunikācijas kanālu sīkdatnes, kā arī jebkurā no šīm kategorijām Lietotājs vai Klients var atspējot sīkdatnes.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL izmanto sīkdatnes savās tīmekļa vietnēs, lai uzlabotu sniegumu un Lietotāju un Klientu pārlūka lietošanas ērtumu, no vienas puses palielinot atbildes sniegšanas ātrumu un efektivitāti, un no aptras puses samazinot nepieciešamību atkārtoti ievadīt to pašu informāciju.

Sīkdatņu izmantošana palīdz tīmekļa vietnēm atpazīt Lietotāju un Klientu ierīces nākamajā apmeklējuma reizē, un dažos gadījumos tās ir būtiskas šo tīmekļa vietņu darbībai.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL izmantotās sīkdatnes visos kanālos neapkopo personas datus, kas ļauj identificēt Lietotājus vai Klientus, un tās saglabā tikai vispārīgu informāciju, galvenokārt piekļuves veidu vai ģeogrāfisko atrašanās vietu, un veidu, kā Lietotāji vai Klienti izmanto kanālus. Sīkdatnes saglabā tikai ar Lietotāju un Klientu izvēlēm saistīto informāciju, netiek saglabāti nekādi personas identifikatori.

Lietotāji, Pakalpojumu saņēmēji un Klienti var jebkurā laikā var no sava interneta pārlūka mainīt iestatījumus par sīkdatņu saņemšanu, kā arī bloķēt to piekļuvi viņu sistēmai.

Atkarībā no paredzētā nolūka, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL var pēc nepieciešamības izmantot trīs dažādu veidu sīkdatnes, atkarībā no turpmāk minētās specifikācijas:

(i) pamata sīkdatnes – dažas sīkdatnes ir būtiski nepieciešamas piekļuvei kādām specifiskām tiešsaistes kanālu daļām, ļaujot pārlūkot un izmantot aplikācijas, piemēram, piekļuve drošajām vietņu zonām ar lietotāju reģistrāciju – bez šīm sīkdatnēm šāda veida pakalpojumus nav iespējams izmantot;

(ii) funkcionalitātes sīkdatnes – funkcionalitātes sīkdatnes ļauj atcerēties lietotāja izvēles, tādējādi izvairoties no nepieciešamības katru reizi tās konfigurēt un pielāgot;

(iii) analītikas sīkdatnes – šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai analizētu, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietnes, izceļot tos rakstus vai pakalpojumus, kas varētu viņus interesēt, uzraugot vietnes dabību, un identificējot populārākās lapas, efektīvākos lapu sasaistīšanas veidus, vai arī, lai noteiktu, kāpēc dažās lapās rodas kļūdu paziņojumi – šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai statistiskas analīzes nolūkiem, un tās nekad neievāc personiska rakstura informāciju.

Šim nolūkam TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL var nodrošināt augstas kvalitātes saviem Lietotājiem vai Klientiem, personalizējot informāciju un piedāvājumus, kā arī identificējot vai novēršot jebkādas problēmas, kas varētu rasties lietošanas laikā.

Atkarībā no derīguma termiņa, ir divu veidu sīkdatnes:

(i) pastāvīgās sīkdatnes ir sīkdatnes, kas tiek glabātas ierīcēs, ar kurām tiek piekļūts dažādiem kanāliem (datori, mobilie tālruņi, u.c.) instalētā interneta pārlūka līmenī, un kas tiek izmantotas katru reizi, kad Lietotāji vai Klienti atkārtoti apmeklē kādu konkrētu kanālu – kopumā tās tiek izmantotas, lai vadītu pārlūkošanu atbilstoši Lietotāja vai Klienta interesēm, ļaujot TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL sniegt personalizētus pakalpojumus;

(ii) sesijas sīkdatnes ir pagaidu sīkdatnes, kas tiek ģenerētas un ir pieejamas tikai līdz sesijas beigām, jo Klientam/Lietotājam pieslēdzoties pārlūkam nākamo reizi, šīs sīkdatnes vairs netiks saglabātas – iegūtā informācija ļauj pārvaldīt sesijas, identificēt problēmas un uzlabot sniegto pārlūkošanas pakalpojumu.

Lietotāji un Klienti var jebkurā laikā atspējot dažas vai visas sīkdatnes – tiem ir jārīkojas saskaņā ar katrā datora interneta pārlūkā pieejamajām instrukcijām. Tomēr sīkdatņu atspējošana var arī būt par iemeslu nespējai piekļūt dažām lapas funkcionalitātēm.

Tiešo elektronisko komunikāciju kanālu ziņā TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL arī var izmantot sīkdatnes dažādas nosūtītās elektroniskās komunikācijas – ziņu izdevumu un e-pasta – atvēršanā statistikas nolūkiem, lai secinātu, vai šādi sūtījumi ir tikuši atvērti, un uzraudzītu klikšķus cauri saitēm vai reklāmām šajos sūtījumos.

Arī šajā sīkdatņu kategorijā Lietotājiem un Klientiem vienmēr ir iespēja atspējot elektroniskās komunikācijas saņemšanu, nospiežot uz saites sūtījuma apakšā.

Datu nosūtīšana citām iestādēm

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL informācijas izpaušana vai pakalpojumu sniegšana Lietotājiem vai Klientiem ar kanālu starpniecību var iespējami ietvert darbuzņēmēju trešo pušu pakalpojumu izmantošanu, ietverot iestādes ar galvenajiem birojiem ārpus Eiropas Savienības, lai nodrošinātu konkrētus pakalpojumus, kas var nozīmēt šo iestāžu piekļuvi Lietotāju vai Klientu personas datiem.

Šādos gadījumos un pēc nepieciešamības TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL uzticēs pienākumu veikšanu tikai tām iestādēm, kas var nodrošināt atbilstošas garantijas par tādu tehnoloģisko un organizatorisko pasākumu izmantošanu, kas nodrošina datu apstrādi saskaņā ar piemērojamo standartu prasībām, kur šīs garantijas ir saskaņotas starp TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL un katru no šīm trešajām pusēm noslēgtā līgumā.

Datu saņēmēji

Lietotāju, Pakalpojumu saņēmēju vai Klientu personas dati nekādā gadījumā netiks nodoti trešajām pusēm, kas nav apakšuzņēmēji vai leģitīmie informācijas saņēmēji, izņemot gadījumus, kas noteikti saskaņā ar likumīgajiem pienākumiem, un arī nekāda cita komunikācija netiks īstenota, ja tā nav iepriekš minēto nolūku ietvaros.

Starptautiska datu pārsūtīšana

Jebkāda personas datu pārsūtīšana uz trešās puses valsti vai starptautisku organizāciju tiks veikta tikai juridisko un garantēto pienākumu izpildes ietvaros, kas atbilst piemērojamajām Kopienas un nacionālajām likumu normām.

Drošības pasākumi

Ņemot vērā vismodernākās tehnikas, piemērošanas un datu apstrādes raksturu, mērogu, kontekstu un mērķus, kā arī iespējamības un mainīgā smaguma riskus Lietotājiem un Klientiem, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL un visas tās iestādes, kas ir apakšuzņēmēji, izmantos atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu riskam atbilstošu drošības līmeni.

Šim nolūkam tiek ieviesti vairāki drošības pasākumi, lai aizsargātu personas datus pret neatļautu izpaušanu, nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, grozīšanu, apstrādi vai piekļuvi, kā arī pret jebkāda cita veida neatļautu apstrādi.

Lietotāju, Pakalpojumu saņēmēju vai Klientu pienākums ir sargāt piekļuves kodus slepenībā, nedalīties ar tiem ar trešajām pusēm, un it īpaši attiecībā uz datora programmatūru, kas tiek izmantota piekļuvei kanāliem, uzturēt un glabāt piekļuves ierīces drošā stāvoklī un ievērot ražotāju un/vai operatoru rekomendētās drošības prakses, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamo drošības aplikāciju instalēšanu un atjaunināšanu, cita starpā iekļaujot arī antivīrusu programmas.

Attiecībā uz nepieciešamību nodot darbus ārpakalpojumu sniedzējiem, kam varētu būt piekļuve Lietotāju vai Klientu personas datiem, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL apakšuzņēmējiem būs jāievieš drošības pasākumi un procedūras organizatoriskā līmenī un tehniskie raksturlielumi, kas ir nepieciešami personas datu konfidencialitātes un aizsardzības nodrošināšanai, kā arī jānovērš nepilnvarota piekļuve, personas datu nozaudēšana vai iznīcināšana.

Personas datu subjektu tiesību izmantošana

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL Lietotāji un Klienti kā personas datu subjekti var jebkurā laikā izmantot savas datu aizsardzības un privātuma tiesības, jo īpaši piekļuves, labošanas, dzēšanas, pārnesamības, ierobežošanas vai apstrādes aizliegšanas tiesības saskaņā ar piemērojamo standartu noteikumiem un ierobežojumiem.

Datu subjektam jebkurš pieprasījums par datu aizsardzības un privātuma tiesību izmantošanu ir rakstveidā jānosūta Datu aizsardzības birojam atbilstoši turpmāk minētajai procedūrai un kontaktinformācijai.

Sūdzības vai ieteikumi un ziņošana par incidentiem

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL Lietotājiem un Klientiem ir tiesības iesniegt sūdzību, nosūtot to uz attiecīgo datu aizsardzības kontroles iestādi.

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL Lietotāji un Klienti var arī sniegt savus ieteikumus, nosūtot tos pa e-pastu uz Datu aizsardzības biroju.

Ziņošana par incidentiem

TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL ir ieviesusi incidentu pārvaldības sistēmu datu aizsardzības, privātuma un informācijas drošības jomā.

Jebkurš Lietotājs, kas vēlas ziņot par personas datu pārkāpumu, kas izraisa, nejauši vai pretlikumīgi, nepilnvarotu pārsūtīto, uzglabāto vai kā citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, izmainīšanu, izpaušanu vai piekļuvi, var sazināties ar iepriekš minēto Datu aizsardzības biroju vai izmantot vispārīgo TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL kontaktinformāciju.

Privātuma politikas grozījumi

Lai nodrošinātu šīs politikas atjaunināšanu, attīstību un nepārtrauktu uzlabošanu, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL var jebkurā laikā veikt atbilstošas vai nepieciešamas Datu aizsardzības un privātuma politikas izmaiņas, un apņemas tās publicēt dažādos kanālos, lai nodrošinātu to caurspīdīgumu un pieejamību Lietotājiem un Klientiem.

Piekrišanas un pieņemšanas izteikšana

Datu aizsardzības un privātuma politikas noteikumi ir papildinājums TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL kanālu Vispārīgajos lietošanas noteikumos iekļautajiem nosacījumiem un prasībām attiecībā uz personas datiem.

Datu subjekta īstenota brīva, specifiska un informēta personas datu izpaušana ietver šīs Politikas pārzināšanu un tajā ietverto noteikumu pieņemšanu, ņemot vērā, ka lietojot kanālus vai padarot savus personas datus pieejamus, Lietotāji, Pakalpojumu saņēmēji un Klienti piekrīt datu apstrādei saskaņā ar katrā konkrētā kanālā vai informācijas apkopošanas instrumentā minētajiem noteikumiem.

Datu aizsardzības birojs

Lai izmantotu jebkādas datu aizsardzības un privātuma tiesības vai attiecībā uz jebkādu ar datu aizsardzību, privātumu un informācijas drošības jautājumiem saistītu tēmu, TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. UNIPERSONAL Lietotāji, Pakalpojumu saņēmēji un Klienti var sazināties ar Datu aizsardzības biroju pa e-pastu DataProtection@sapecagrobusiness.com, aprakstot pieprasījuma tēmu un atbildes saņemšanai norādot savu e-pasta adresi, tālruņa numuru vai pasta adresi.