Tradecorp, strādā saskaņā ar REACH

Tradecorp ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai rīkotos saskaņā ar visiem trim REACH noteiktajiem termiņiem. Sākot ar 31. maiju, kas ir pēdējais regulas noteiktais termiņš, visi mūsu apakšuzņēmēji ir reģistrēti un Tradecorp darbojas pilnīgi atbilstoši REACH prasībām. Tradecorp ir laikus reģistrējis 30 vielas un darbojies kā galvenais reģistrētājs septiņām no tām.