Tradecorp drošības datu lapas internetā: ātrā piekļuve no QUICK-SDS

REACH prasība ir mudināt organizācijas stiprināt komunikāciju starp vērtību ķēdē ieinteresētajām personām (starp klientu un piegādātāju). Viens no veidiem ir padarīt klientiem pieejamas Drošības Datu Lapas (DDL).